Ako vypočítať náhradu za dovolenku pri prepustení

v práčke

Očakávajte platbu za prenájom v skutočnosti pracovali podľa doby, počas ktorej zamestnanec nebol v pravidelnom dovolenku. Za týmto účelom rozdeľte o 28 a vynásobte skutočným počtom pracovných mesiacov. Za každý mesiac strávený viac ako 15 kalendárnymi dňami zaúčtujte 2,33 dňa kompenzácie. Za mesiac, odpracoval menej ako 15 kalendárnych dní, nenaskytli náhradu. Ak zamestnanec počas pracovného obdobia dostal dovolenku bez udržania viac ako 14 kalendárnych dní, potom jeden mesiac vo výpočte nezohľadňuje. Náhrada za nevyužité dni dovolenky sa vypočítava na základe priemerného zárobku počas 12 mesiacov v súlade s článkom 139 RF RF. Pre časové rozlíšenie pripočítajte všetky zarobené sumy, z ktorých bola vypočítaná daň z príjmov, rozdeliť o 12 a 29,4. Prijaté číslo sa bude rovnať priemernej dennej mzde za 12 mesiacov. Vynásobte ho počtom vypočítaných dní kompenzácie, pridajte aktuálny plat. Ak sa vo vašej oblasti platí koeficient okresu, pripočítajte ju k celkovej sume, odpočítajte daň z príjmov. Zvyšným číslom bude výpočet po prepustení.

V prípade, že zamestnanec pracoval pre vás menej ako 12 mesiacov, aby výpočet založený na skutočnej výške zarobené, sa vydelí počtom mesiacov, v skutočnosti pracovali a 29. 4. Výsledná hodnota, násobiť počtom dní dovolenky. Napríklad, ak zamestnanec pracoval po dobu 6 mesiacov v plnej výške, a menej ako polovica siedmeho mesiaca, potom by mal zaplatiť náhradu za 14 dní nevyužité dovolenky.

Ak zamestnanec pracoval vo vašej spoločnosti menej ako jeden mesiac, nemá nárok na náhradu za dovolenku.

Ak zamestnanec pracoval dlhšie ako 6 mesiacov, a dostal povolenie, a ste zaplatili dovolenku po dobu 12 mesiacov, ale odstupné nie sú vypracované úplne celý preplatok zaplatil nechať vypočítať rýchlosť pri prepustení.

Video.

Podeľte Sa S Priateľmi
Predchádzajúci Článok
Nasledujúci Článok

Zanechajte Svoj Komentár